Powrót do Zespołów

Zespoły

Data & Analyticts

Jesteśmy firmą opartą na danych. Z tego powodu stworzyliśmy dwa zespoły dedykowane wyłącznie do analizy danych: Zespół BI w marketingu i zespół Risk Department w Sportsbook.

Business Intelligence

Zespół BI składa się z 5 osób pracujących w Pradze i 25 osób w Hyderabadzie w Indiach. Nasi koledzy w Pradze zajmują się danymi i analityką internetową. Nasz ośrodek w Indiach zarządza integracjami technicznymi i bazą danych, a także raportami dziennymi i miesięcznymi. Nasz indyjski zespół składa się również z naukowców zajmujących się danymi, którzy pracują na modelach predykcyjnych. Zawsze staramy się optymalizować i ulepszać kluczowe czynniki napędzające naszą działalność.

Risk Department

Ten dział pomaga nam optymalizować zysk poprzez dostarczanie różnych danych statystycznych, wskazywanie zachowań klientów, sprawdzanie podejrzanych kuponów zakładów, itp. W niektórych krajach dział ten może również ograniczać klientów. Ta praktyka zależy od lokalnych przepisów i regulacji prawnych.

Zespół funkcjonuje na poziomie Grupy, której siedziba zlokalizowana jest w Pradze.

Najnowsze oferty pracy

Brak ofert pracy.

Inne państwa

Group Product Insights Specialist

Centrala FEG: Praha
Data/Analytics

Group Corporate Development Strategy Analyst

Centrala FEG: Praha
Data/Analytics