Powrót do Zespołów

Zespoły

Finanse

Finanse nadzorują właściwe funkcjonowanie firmy i realizację planów i budżetu

Zespół Finansów składa się z dwóch pionów.

Pion Finansowy tworzą Zespoły: Księgowości, Księgowości Finansowej oraz Controllingu. Głównym celem codziennie realizowanych przez nich zadań jest prowadzenie rozliczeń księgowych, utrzymanie płynności finansowej naszej firmy i dbałość o sprawozdawczość finansową. Ponadto dostarcza informacji niezbędnych do podejmowania decyzji biznesowych i strategicznego rozwoju firmy. Przygotowuje złożone raportowanie z wykorzystaniem wszystkich dostępnych systemów jak również spersonalizowane projekty dostosowane do potrzeb poszczególnych działów. Odpowiada na prawidłowe przygotowanie i realizowanie budżetu, KPI firmy.

Nasza Spółka cały czas się rozwija i koncentruje na ciągłym ulepszaniu oferowanych usług i produktów, zatem rośnie również ilość i złożoność operacji i transakcji finansowych. Pomimo zmian w realizacji codziennych obowiązków, Zespół cechuje wzajemna współpraca, koleżeńska postawa i optymizm. Korzystając w wiedzy kolegów i koleżanek, jak również z zewnętrznych szkoleń, kursów (angielski, systemy wspomagające: Excel, Power BI, SAP, księgowość, bilans, controlling finansowy) każdego dnia podnosimy swoje kwalifikacje, aby w pełni wykorzystać swój potencjał w wykonywanej pracy i podnosić jej standard. 

Pion Maintenance łączy trzy Zespoły - Zakupy, Zespół Remontowo-Budowlany oraz Serwis IT. To trzy odrębne jednostki, które łączy wspólny cel, jakim jest zapewnienie sprawnego działania punktów przyjmowania zakładów wzajemnych.

Zespół ds. Zakupów odpowiedzialny jest za przygotowywanie i realizację polityki zakupów polegającej przede wszystkim na dbałości o narzędzia pracy, wyposażenie oraz majątek naszej firmy. W swej codziennej pracy, nadzoruje procesy związane z wyborem dostawców oraz dokonywaniem zakupów na potrzeby poszczególnych działów firmy.

Z kolei Zespół Remontowo-Budowlany nadzoruje i realizuje strategię firmy w zakresie modernizacji, standardów wyposażenia i wizualizacji naszej sieci punktów przyjmowania zakładów wzajemnych.

Zespół Serwisantów w swej codziennej agendzie dba o poprawność działania sprzętu technicznego sieci Retail oraz wspiera nasz Zespół Sprzedaży w jego obsłudze.

 

 

Najnowsze oferty pracy

Brak ofert pracy.