Wartości firmy

Nasze wartości to nie puste slogany. To uniwersalne zasady, którymi kierujemy się w codziennej pracy. To zestaw cech, które wyróżniają nas jako firmę oraz zespół ludzi, bez których nasz sukces nie byłby możliwy. Każda z wartości znajduje odzwierciedlenie w naszych inicjatywach oraz motywuje nas do wydajnej pracy.

Nasze wartości

Jeden zespół

Pracujemy zespołowo i gramy zespołowo.

 • Razem dzielimy naszą wizję, cele i know-how.
 • Otwarcie się między sobą porozumiewamy.
 • Bierzemy pod uwagę zdanie innych.
 • Korzystamy dzięki naszym zróżnicowanym zespołom interdyscyplinarnym.
 • Lubimy razem pracować i dobrze się bawić.
 • Osiągamy więcej, niż pracując w pojedynkę.
 • Nigdy nie pracujemy w oderwaniu od innych.
 • Nie boimy się prosić o pomoc.
 • Nigdy nie zapominamy o tym, że w jedności jest siła.

Po pierwsze klient

Doświadczenie klienta jest zawsze w centrum naszej uwagi.

 • Wobec naszych klientów postępujemy odpowiedzialnie.
 • Zawsze naszych klientów słuchamy i odpowiadamy im.
 • Postępujemy uczciwie i szanujemy naszych klientów.
 • Podejmujemy decyzje biznesowe, cały czas mając wzgląd na naszych klientów.
 • Budujemy z naszymi klientami trwałe relacje.
 • Zawsze uwzględniamy lokalne potrzeby naszych klientów.
 • Nie postępujemy wbrew interesom naszych klientów.
 • Nie ignorujemy głosu klientów.
 • Nie jesteśmy aroganccy ani nieuprzejmi w stosunku do naszych klientów.

Doskonałość

Nieustannie dążymy do wyższych standardów i jakości.

 • Zawsze przyświeca nam idea ciągłego doskonalenia.
 • Proaktywnie dzielimy się najlepszymi praktykami.
 • Pochwalamy otwarty umysł i pozytywne zmiany.
 • Umiemy działać w sposób jasny i nieskomplikowany.
 • Bezustannie mierzymy nasze postępy.
 • Dotrzymujemy terminów.
 • Nie działamy w sposób prowizoryczny.
 • Nigdy nie przepuszczamy okazji do zmiany na lepsze.
 • Nie komplikujemy ponad miarę.

Innowacje

Chcemy być innowacyjni i kreatywni.

 • Popieramy nowe i kreatywne pomysły, strategie i rozwiązania.
 • Karmimy własną ciekawość.
 • Poszukujemy nowego know-how, aby je zastosować.
 • Z dumą „kradniemy” pomysły.
 • Przy podejmowaniu decyzji podejmujemy wkalkulowane ryzyko.
 • Myślimy niestandardowo.
 • Nie opieramy się możliwym udoskonaleniom.
 • Nigdy nie uważamy, że posiedliśmy już całą wiedzę.
 • Nie strzelamy, nim nie wymierzymy do celu.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialnie przyjmujemy swoje role.

 • Przejmujemy odpowiedzialność za swoje wyniki.
 • Rozumiemy, jakie są nasze priorytety.
 • Proaktywnie rozwiązujemy trudności, aby zapobiegać powstawaniu przeszkód.
 • Jesteśmy zmotywowani do działania.
 • Kompetentnie realizujemy swój plan.
 • Koncentrujemy się na skuteczności wybranych przez nas rozwiązań.
 • Nie składamy pustych obietnic.
 • Nie skupiamy się na niepotrzebnych szczegółach.
 • Nie ukrywamy problemów i trudności.

Pasja

Pasjonujemy się wszystkim, co robimy.

 • Aktywnie budujemy swój sukces.
 • Wychodzimy poza własne ograniczenia i idziemy o krok dalej.
 • Nie osiadamy na laurach.
 • Dumnie wspieramy nasze marki i produkty.
 • Inspirujemy innych i pobudzamy ich do działania.
 • Myślimy ambitnie i pozytywnie i tak też działamy.
 • Zawsze pamiętamy o uczczeniu sukcesu, kiedy już wykonamy zadanie.
 • Nie decydujemy się na dane rozwiązania tylko dlatego, że są najłatwiejsze.
 • Nie tworzymy wokół siebie toksycznej atmosfery.

Szczerość i szacunek

Odnosimy się do siebie szczerze i z szacunkiem.

 • Wypowiadamy i otrzymujemy szczere, i uprzejme opinie.
 • Zachęcamy innych do mówienia, ale również do słuchania.
 • Rozmawiamy, ale kiedy już podejmiemy decyzję umiemy się zaangażować.
 • Ufamy wiedzy i doświadczeniu naszych kolegów.
 • Wierzymy w zasady przejrzystości.
 • Szanujemy różnice indywidualne i kulturowe.
 • Nie unikamy trudnych rozmów.
 • Nie pozwalamy aby polityka stawała nam na drodze.
 • Nie rozpowszechniamy plotek i nie obmawiamy innych za ich plecami.